De ce un proiect de elearning pentru pneumologi?

Începând  din 2010 Societatea Română de Pneumologie, alături de  cei doi parteneri: Institutul de Pneumologie „M.Nasta”  şi SIVECO Romania SA,  a câştigat acest proiect cu finanţare de la Uniunea Europeană care se va desfăşura  în slujba unei teme ambiţioase „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională”, proiect care se va întinde în timp pe o perioadă de 3 ani.

Fiecare partener a venit cu experienţa proprie  şi va contribui la succesul acestui proiect care are mai multe obiective:

 1. sprijinul managerilor în traversarea acestui moment important numit descentralizarea unităţilor medicale pe care le conduc;
 2. crearea unei baze tehnice pentru promovarea cursurilor de e learning pe teme de pneumologie;
 3. pregatirea acestor cursuri prin cooptarea tuturor reputaţilor specialişti din pneumologia românească.

În designul acestui proiect exista câteva elemente ambiţioase care pot fi considerate şi  obiective princeps în momente de criză ale societăţii româneşti.

Pentru partea de iniţiere şi implementare în domeniul descentralizării unităţilor medicale se va efectua un studiu al legislaţiei româneşti, într-un moment când acest fenomen chiar se desfăşoară sub ochii noştri. Pe baza acestuia şi a unor module formative se va asigura o strategie de management sanitar descentralizat, cu aplicabilitate pe specificul instituţiilor medicale de pneumologie şi nu numai. Managerii acestor unitati vor fi cointeresaţi în activităţile propuse printr-un suport de curs  care va permite tragerea unor concluzii şi elaborarea unor recomandări care să atenueze “şocul” acestei treceri.

Concomitent  se va realiza un portal pentru publicarea rezultatelor, cu o secţiune de forum pentru a asigura o interactivitate nu doar cu managerii interesaţi, dar şi cu cei angrenaţi în ceilalţi paşi ai proiectului. Pentru etapa de elearning se va elabora conţinutul didactic multimedia, se va realiza conţinutul informaţional al programelor  şi se vor acredita aceste cursuri ce urmează să fie absolvite de toţi pneumologii. În felul acesta se va suplimenta conţinutul didactic clasic, completându-se cu informaţii moderne, inovatoare.

Ce aştepăm la sfârşitul acestui proiect?

 În primul rând creşterea gradului de adaptabilitate şi competenţă în activitatea personalului şi managerilor din domeniul sănătăţii. Concomitent, ne dorim să avem o bază tehnică care să permită şi pe viitor folosirea  modulelor  de elearning pentru actualizarea cunoştinţelor medicilor pneumologi  şi nu în ultimul rând, pătrunderea în fiecare nucleu medical pneumologic, in scopul antrenarii în elaborarea şi alinierea la noi concepte de predare şi modernizarea curiculei de formare a tinerilor specialişti pneumologi.

Pentru noi toţi realizarea acestui proiect este o provocare. De ce? Pentru că se desfăşoară  concomitent cu o perioada de descentralizare a sistemului medical în care este angrenat şi Ministerul Sănătăţii şi pentru că sunt multe începuturi de drumuri  pentru Societatea Română de Pneumologie într-o perioadă când această asociaţie profesională îşi reafirmă identitatea şi caută să isi promoveze o imagine europeană, intr-un context european.

 

Prof. Florin Mihălţan
Manager de proiect

Utilizatori pe forum

 • Dr. Arcturus, Mengsk
  08/19/2010 - 12:40
 • Dr. Dumitru, Vasile
  08/19/2010 - 16:44
 • Dr. Ion, Gheorghe
  08/19/2010 - 16:45

Utilizatori online

 • Dr. Arcturus, Mengsk
  08/19/2010 - 12:40
 • Dr. Dumitru, Vasile
  08/19/2010 - 16:44
 • Dr. Ion, Gheorghe
  08/19/2010 - 16:45
 • Dr. Georgescu, Pompilia
  08/19/2010 - 16:45