Despre proiect

Promovarea unor modele manageriale eficiente în contextul descentralizării şi sporirea capacităţii de întelegere şi operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei este obiectivul principal al proiectului derulat de către Societatea Română de Pneumologie, în calitate de solicitant, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate şi de competenţă în activitate pentru grupul ţintă (personal şi manageri din domeniul sănatăţii) prin identificarea şi promovarea unor modele manageriale eficiente în contextul descentralizării şi prin sporirea capacităţii de înţelegere şi operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei.

Acest obiectiv este în concordanţă cu obiectivul general POSDRU (prin proiect sunt dezvoltate resursele umane în vederea creşterii competitivităţii, prin corelarea învăţării cu evoluţia noilor tehnologii), cu obiectivele axei prioritare 3 (creşterea adaptabilităţii a 850 de medici si manageri prin accesul la FPC şi la activităţi inovatoare) şi domeniului major de intervenţie 3.2 (creşterea adaptabilităţii şi flexibilităţii grupului tintă – resursele umane mai bine pregătite şi mai adaptabile devin mai competente şi, prin urmare, mai flexibile şi mai adaptate pe piaţa muncii).

Obiectivele specifice:

OS1. Dezvoltarea capacităţii manageriale în domeniul sanitar pentru grupul ţintă în vederea abordării mai eficiente, mai rapide şi mai coordonate a schimbărilor ce vor fi introduse prin descentralizarea sistemului sanitar. Acest obiectiv este atins prin identificarea şi promovarea noilor tehnici de management sanitar aplicabile în instituţiile sau sectiile de pneumologie în contextul viitoarei descentralizări, şi creşterea abilităţilor de management sanitar ale grupului ţintă prin accesul la formare profesională pe această temă.

OS2. Dezvoltarea bagajului de cunoştinţe si abilităţi ale grupului ţintă în domeniul noilor tehnologii aplicabile în domeniul medicinei pneumologice, inclusiv TIC. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt furnizate grupului ţintă programe de formare profesională în noi tehnologii şi în TIC.

Efectele benefice produse de proiect sunt: o mai mare adaptabilitate pe piaţa muncii a întregului grup ţintă, creşterea competenţelor manageriale pentru 50 de manageri înscrişi în proiect şi imbunătăţirea abilităţilor de operare cu noi tehnologii specifice şi cu TIC ale 800 de medici.

 

Cele două instituţii din domeniu vor realiza studiile prevăzute în proiect, conţinutul celor 9 programe de formare în domeniu, vor selecta participanţii la cursuri şi vor susţine activitatea de formare.

SIVECO Romania va realiza portalul proiectului, cursurile în format multimedia şi programele de formare profesională pentru iniţiere în TIC. Platforma de instruire electronică va fi oferită cu titlu gratuit, prin licenţiere permanentă şi definitivă.

 

Programele de formare profesională vor fi acreditate CNFPA, iar certificatele vor fi recunoscute la nivel naţional.

 

Accesul la cursurile de formare este gratuit şi egal pentru toţi membrii grupului ţintă.

 

Proiectul „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională” se desfaşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 “Investeşte în oameni!”.

Utilizatori pe forum

 • Dr. Arcturus, Mengsk
  08/19/2010 - 12:40
 • Dr. Dumitru, Vasile
  08/19/2010 - 16:44
 • Dr. Ion, Gheorghe
  08/19/2010 - 16:45

Utilizatori online

 • Dr. Arcturus, Mengsk
  08/19/2010 - 12:40
 • Dr. Dumitru, Vasile
  08/19/2010 - 16:44
 • Dr. Ion, Gheorghe
  08/19/2010 - 16:45
 • Dr. Georgescu, Pompilia
  08/19/2010 - 16:45