Partenerii implicaţi în derularea proiectului

Societatea Română de Pneumologie

Şos. Viilor nr. 90, sector 5, Bucureşti

 

Societatea Română de Pneumologie este o organizaţie profesională şi ştiinţifică, nonprofit, cu personalitate juridică, formată în vederea organizării şi promovării relaţiilor profesionale şi sociale ale membrilor săi în contextul luptei împotriva tuberculozei şi a altor afecţiuni respiratorii.

Societatea Romană de Pneumologieeste continuatoarea primelor organizaţii neguvernamentale din România care şi-au dedicat activitatea luptei antituberculoase: "Societatea pentru profilaxia tuberculozei" (1901), "Societatea pentru studiul tuberculozei" (1929) şi "Societatea de Ftiziologie" (1963). Societatea a cunoscut multe momente zbuciumate ce au vizat recunoaşterea specialităţii, iar într-un final în anul 1993, Ministerul Sănătăţii a aprobat denumirea specialităţii ca specialitate de Pneumoftiziologie şi din anul 2000 ca specialitate de Pneumologie aliniindu-se nomenclatorului de specialităţi european.

Societatea Romană de Pneumologie are ca obiective dezvoltarea asistenţei medicale în bolile respiratorii din punct de vedere deontologic şi profesional, dezvoltarea şi aplicarea programelor şi acţiunilor menite pentru prevenirea şi combaterea bolilor respiratorii, contribuţia la dezvoltarea învăţământului universitar de pneumologie, la pregătirea postuniversitara de pneumologie, la formarea şi dezvoltarea profesională continuă a medicilor şi asistentelor medicale în domeniul pneumologiei, educaţia publicului larg cu privire la importanţa şi prevenţia bolilor respiratorii şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul bolilor respiratorii şi promovarea rezultatelor acesteia, în dimensiunile epidemiologica, fundamentală, clinică şi operaţională.

Societatea Romană de Pneumologie, ca societate profesională, oferă medicilor pneumologi din România accesul laprograme de Educaţie Medicală Continuă acreditate, organizeazăconferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale pe teme deactualitate pentru domeniu, oferă acces membrilor săi la resurseinformaţionale de calitate, contribuie la formarea şi perfecţionarea specialiştilor pneumologi la nivelul standardelor internaţionale.

De asemenea, are o puternicăimplicare în componenţă socială. Astfel, societatea depăşeşte adresarea ţintitaspre corpul profesioniştilor în pneumologie şi organizează campaniiadresate publicului larg, campanii de conştientizare cu privire ladiverse aspecte ce ţin de domeniul pneumologiei şi care afecteazăstarea de sănătate a populaţiei,sprijinind aplicarea practică a programelor naţionale antituberculoase şi a acţiunilor în domeniul prevenirii şi combaterii bolilor respiratorii. Cel mai recent şi mai amplu exemplueste campania antifumat, o campanie la scaranaţională, care implică atât instituţii medicale, cât şi lanţuri defarmacii, alţi parteneri sociali etc.

Societatea are o reţea teritorialănaţională (filiale judeţene) şi numără, printre membrii săi,personalităţi de renume în domeniul pneumologiei.

Societatea editează revista "Pneumologia", revistă cu caracter informativ, dar şi educativ, ce se adresează atât pneumologilor, cât şi medicilor internişti, chirurgi toracici, infecţionişti, reumatologi, medici de familie etc. Revista este înscrisă în PubMed, rezumatele în limba engleză ale articolelor putând fi găsite pe Medline. Este înscrisă pe lista B a publicaţiilor acreditate CNCSIS, cod 483.

Societatea Romană de Pneumologie are astăzi un număr de aproximativ 500 de membri (peste 50% dintre specialiştii din ţară) şi a organizat până în prezent 21 congrese şi numeroase alte manifestări ştiinţifice şi educaţionale .

 

Mai multe informaţii: www.srp.ro şi www.pneumologia.eu.

 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

Sos. Viilor nr. 90 sector 5, Bucureşti

 

Institutul Național de Pneumoftiziologie “Marius Nasta“ se înscrie în rândul spitalelor cu tradiție din România, activitatea sa începând în anul 1906 când, sub denumirea de “Spitalul Filaret“, se ridică primul spital pentru tuberculoza din Bucureșţi. Promotorii ideii de a construi acest spital au fost Prof. dr. I. Cantacuzino şi Dr. G. Procare. Cu doar 100 de paturi disponibile la acea vreme, spitalul iși începea misiunea ambițioasa de a veni în ajutorul unui segment de pacienți până atunci neglijat.

În prezent, manifestând același interes făța de domeniul pe care îl deservea și odinioară, Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta“ din Bucureşti este o instituţie de referinţă în diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor cu boli bronho-pulmonare.

Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" reprezintă, totodată, una dintre instituţiile care realizează programe de prevenire şi control al Tuberculozei.

Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" este o instituţie de sănătate publică, aflată în directă subordine a Ministerului Sănătăţii. Activitatea sa principală o reprezintă furnizarea de servicii medicale specializate în domeniul pneumologiei, având secţii dedicate diverselor subspecializari. Institutul deţine o experienţă relevantă în domeniul pneumologiei, având personal calificat, experţi de prestigiu în această arie medicală. De asemenea, partenerul colaborează cu alte instituţii de specific în organizarea de evenimente în domeniu, precum şi pentru furnizarea către personalul propriu a programelor de Educaţie Medicală Continuă.

Institutul a dezvoltat parteneriate şi schimburi de experienţă cu instituţii similare din ţări membre ale UE în vederea creşterii şi îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilitaţilor specifice ale medicilor şi personalului medical auxiliar angajat.

 

Mai multe informaţii: www.marius-nasta.ro.

 

SIVECO Romania SA

Complex Victoria Park, Corp clădire C4, Şos. Bucureşti - Ploieşti 73 - 81 sector 1, Bucureşti

 

Înfiinţată la începutul anului 1992, SIVECO România SĂ este liderul caselor de software din România, asigurând o mare parte din proiectele informatice de anvergură din România, precum şi un volum important al exporturilor de produse software în ţări din Europa Centrală şi de Est, din Uniunea Europeană, spaţiul Comunităţii Statelor Independente, în Orientul Mijlociu şi Apropiat, în nordul Africii.

Între acţionarii SIVECO România se număra Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investiţii administrat de Enterprise Investors), SIVECO Netherlands B.V.

SIVECO România are ca obiect de activitate şi experienţa în crearea de suporturi de curs interactive şi materiale didactice multimedia, inovatoare, folosind noile tehnologii TIC. Experienţa companiei este marcanta, având în vedere următorul portofoliu de clienţi: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, Inspectoratul General al  Poliţiei Romane, Orange România, Holcim, Univ. Gh. Asachi Iaşi, Univ.  Constantin Brâncuşi Tg. Jiu, etc. Adresându-se cu precădere organizaţiilor mari şi mijlocii, compania oferă soluţii eficiente EAS, Document Management, Business Inteligence, eLearning, eHealth, eGovernment, eAgriculture, eCustoms şi eBusiness, atât pentru piaţa locală, cât şi pentru cea internaţională. De asemenea, compania s-a specializat în execuţia de proiecte informatice de mare complexitate şi amploare.

De-a lungul celor 17 ani de existenţă, compania a dobândit o solidă  reputaţie internaţională. Astfel, a primit Premiul I la World Summit for the Information Society, obţinând un număr record de nominalizări pentru soluţiile software la concursul ICT Prizes organizat anual de  către Consiliul European pentru Ştiinţe Aplicate, Tehnologie şi Inginerie  (Euro-CASE). Proiectele sale în domeniul educaţional au primit  aprecierea de Best Practice din partea Comisiei Europene şi Honourable Mention la eEurope Awards for eGovernment, fiind totodată considerate de către Asociaţia Internaţională de Project Management (IPMA) între cele mai importante realizări mondiale în domeniul managementului de proiecte. Aportul partenerului în implementarea proiectului de informatizare a educaţiei din România a fost premiat cu European IT Excellence Award 2008.

SIVECO România SĂ este certificata ISO 9001:2008 de către compania franceza AFAQAFNOR, şi dezvolta parteneriate solide cu cele mai mari companii de software şi hardware din lume (Intel, HP, IBM, Bull, Oracle, Microsoft etc).

 

Mai multe informaţii: www.siveco.ro  şi  www.advancedElearning.com.

Utilizatori pe forum

 • Dr. Arcturus, Mengsk
  08/19/2010 - 12:40
 • Dr. Dumitru, Vasile
  08/19/2010 - 16:44
 • Dr. Ion, Gheorghe
  08/19/2010 - 16:45

Utilizatori online

 • Dr. Arcturus, Mengsk
  08/19/2010 - 12:40
 • Dr. Dumitru, Vasile
  08/19/2010 - 16:44
 • Dr. Ion, Gheorghe
  08/19/2010 - 16:45
 • Dr. Georgescu, Pompilia
  08/19/2010 - 16:45